Sayın Müşterimiz,

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 29 Nisan 2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete 47. Maddesi gereği;

"Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır" hükmü ile aynı kanunun geçici 1. maddesinde "Kurumlar ve tüzel kişiler bu kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde mevzuatlarını bu kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorundadırlar" hükmü gereğince bu tarihten itibaren tüm işlemlerde T.C. Kimlik Numarası kullanımı zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Bu sebeple 29.06.2006 tarihinden önce idaremiz abonesi olup kayıtlarımızda T.C. Kimlik Numarası bulunmayan müşterilerimizin T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Saygılarımızla

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ